DLA DARCZYŃCÓW

Darczyńcą może być:

pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Darowizna obniża podstawę opodatkowania. Warto zaznaczyć w formularzu PIT-0 kwotę darowizny i odliczyć ją od dochodu. W rozliczeniu z Urzędem Skarbowym otrzymuje się zwrot ok. 20% darowizny. Warunkiem jest udokumentowanie wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Wartość darowizn wpisanych w PIT-0 nie może przekroczyć 6% dochodów osoby fizycznej. Osoby prawne mogą przekazać do 10%.

Przekazanie darowizny (dziękujemy!)

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS
84 1140 2004 0000 3302 7745 7698
z dopiskiem „darowizna na działalność statutową 0000717061”

 

Dane do przelewu:
Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Nr konta: 84 1140 2004 0000 3302 7745 7698
KRS: 0000717061