Galeria

RENOWACJA I DOKUMENTACJA POLSKIEJ NEKROPOLII W KIDUGALI Z LAT. 40. XX WIEKU

 

 

 

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ: „SAMORZĄD TERYTORIALNY WOBEC PROCESÓW CENTRALISTYCZNYCH. PERSPEKTYWA POLSKA I MIĘDZYNARODOWA”, 30-31.05.2019 r.

Fundacja PRO UNIVERSITATIS objęła konferencję patronatem zapewniając jednocześnie dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu i materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanej kampanii „Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”.

 

 

SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH WSZECHNICY EDUKACJI PRAWNEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA: „POTYCZKI Z PRAWEM AUTORSKIM”, 24.05.2019 r.

Jako patron działalności Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja – Fundacja PRO UNIVERSITATIS wzięła udział w seminarium naukowym prowadzonym przez dr hab. Bogdana Fischera, pracownika naukowego UJ i radcę prawnego.

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY – INNOVATIONS – ENVIRONMENT 2019”, 22.05.2019 r.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS objęła konferencję patronatem honorowym, zapewniając jednocześnie dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu i materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanej kampanii „Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”.

 

 

WYKŁAD W RAMACH WSZECHNICY EDUKACJI PRAWNEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA: „SPORY KORPORACYJNE W SPÓŁKACH ZAMKNIĘTYCH”, 25.04.2019 r.

Jako patron działalności Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja – Fundacja PRO UNIVERSITATIS wzięła udział w wykładzie dr hab. Krzysztofa Oplustila z Katedry Polityki Gospodarczej UJ w Krakowie: „Spory korporacyjne w spółkach zamkniętych”.

 

 

UDZIAŁ FUNDACJI PRO UNIVERSITATIS W KAMPANII SPOŁECZNEJ „MAMO, NIE KRZYWDŹ”, 15.04.2019 r.

W ramach współpracy z Fundacją Ad vocem, Fundacja PRO UNIVERSITATIS włączyła się do udziału w kampanii „Mamo, nie krzywdź”. Wolontariuszki, studentki II roku Ekonomii Społecznej: Katarzyna Karcz i Patrycja Dutka rozdawały na terenie Uniwersytetu broszury, informowały o FAS.

 

 

KAMPANIA „UCZELNIA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU”

UP włączył się w promocję i wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez zaangażowanie w kampanię mając wsparcie Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska w Krakowie oraz Fundacji PRO UNIVERSITATIS, która zainicjowała działania i współuczestniczy w ich realizacji.

 

 

II FORUM WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI IPAIE Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI: „KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW”, 08.03.2019 r.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS objęła Forum patronatem honorowym.

 

SEMINARIUM WSZECHNICY EDUKACJI PRAWNEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA: „MEDIACJA W SŁUŻBIE PRAWU”, 28.02.2019 r.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS objęła patronat honorowy nad działalnością Wszechnicy.

 

 

 

SEMINARIUM WSZECHNICY EDUKACJI PRAWNEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA: „SPECYFIKA TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO”, 29.01.2019 r.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS objęła patronat honorowy nad działalnością Wszechnicy.

 

 

SEMINARIUM: PROFESOR ANTONI KĘPIŃSKI I JEGO SZTUKA POZNANIA CZŁOWIEKA, 10.01.2019 r.

Organizatorzy: Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacja ad vocem w Krakowie

 

fot. Tadeusz Sawka

 

 

XXI MAŁOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, Kraków, 12.12.2018

Forum połączone z wręczeniem nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ, 06.12.2018r.

Organizatorzy: Katedra Socjologii oraz Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Fundacja PRO UNIVERSITATIS objęła konferencję patronatem honorowym.

 

fot. Tadeusz Sawka

 

 

INAUGURACJA WSZECHNICY EDUKACJI PRAWNEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 06.12.2018 r.

W ramach inauguracji, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia miał wykład na temat: „Wpływ standardów międzynarodowych na Konstytucję i system ustrojowy RP”.

Fundacja PRO UNIVERSITATIS objęła patronatem działalność Wszechnicy.

.

.

BLOCKCHAIN ALLIANCE CRACOW, 24.10.2018 r.

Rewolucyjna technologia i strategia: potencjał krypto i blockchain oraz jego wykorzystanie we współczesnej gospodarce cyfrowej.

Fundacja PRO UNIVERSITATIS wraz z Blockchain Alliance była organizatorem wydarzenia.