Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji:

mgr Piotr Pastuszko  –   Prezes Fundacji

mgr Paweł Leja   –   Wiceprezes Fundacji

mgr Michał Malarz   –   Wiceprezes Fundacji

Członkowie Zarządu Fundacji:

dr Michał Karasiński

dr Łukasz Lic

Biuro Fundacji:

mgr Sylwia Rapicka – dyrektorka Biura Fundacji

Pedagożka, politolożka, aktualnie doktorantka w IPAiE UP.

Orędowniczka równości, praw człowieka, praw zwierząt i zrównoważonego rozwoju.