O fundacji

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pn. „PRO UNIVERSITATIS” została ustanowiona przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka, aktem notarialnym z dnia 10 stycznia 2018r.

Głównymi celami Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz podejmowanie inicjatyw prospołecznych.

Fundacja przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje oraz zapisy od krajowych i zagranicznych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Wszelkie pozyskane i wypracowane przez Fundację środki finansowe oraz majątek rzeczowy są przeznaczane na realizację celów statutowych.